Dodatne usluge

Nalazite se ovdje: Home » Ponuda » Usavrši se » Dodatne usluge

Active Business Correspondence Practice

Usluga je namijenjena svima koji žele unaprijediti vještine poslovnog dopisivanja, a nemaju vremena za tečajeve. Sastoji se od tri faze. Prvu fazu čine prijevodi elektroničkih poruka na strani jezik, drugu fazu čini odgovaranje na zaprimljene poruke, a treću lektura poruka iz korisnikove sfere. Korisnik sam bira dinamiku kojom će koristiti uslugu, a teme svih poruka maksimalno su prilagođene svakom korisniku. Usluga se temelji na detaljnoj povratnoj informaciji na kojoj korisnici mogu uvidjeti i ispraviti svoje trenutne pogreške. 

Business Correspondence Online Support

Usluga je namijenjena korisnicima koji često komuniciraju na stranom jeziku, a čija poslovna korespondencija mora biti gramatički i kontekstualno ispravna. Korisnici šalju svoje elektroničke poruke na lekturu i dobivaju ispravljene tekstove. Usluga je dostupna 24/7, a vrijeme odgovora je maksimalno unutar 60 minuta od trenutka primitka ovisno o hitnosti.